Working on Enhancing Liaison and Cooperation in Mobility in Europe
Companies at the front

Cilji

Kratek opis projekta Welcome&co 

WELCOME & CO je projekt prenosa inovacij, ki sodi med nacionalne prioritete programa Vseživljenjsko učenje, in sicer pod "podporo kakovostni mobilnosti, podporo pri izbiri partnerja gostitelja, ohranjanje partnerstva s posebno pomočjo posredniških organizacij".

Glavni cilj 

Prispevati k zagotavljanju kakovostnih standardov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: PIU) v Evropi s podpiranjem majhnih ustanov pošiljateljic, ki sodelujejo v ukrepih za spodbujanje mobilnosti, s spodbujanjem malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP), naj aktivno prevzamejo vlogo organizacij gostiteljic, z izmenjavo in s sistematizacijo metodologije med ustanovami pošiljateljicami, ki sodelujejo z MSP, ter s spodbujanjem navezovanja poslovnih stikov in povezovanja.

Namen 

  • Ugotoviti potrebe MSP na področju sprejemanja tujih pripravnikov.
  • Ustvariti baze podatkov, da bi organizacije pošiljateljice, ki imajo omejene možnosti za vzpostavljanje stikov s podjetji gostitelji, oskrbeli s podatki o zainteresiranih MSP iz sodelujočih držav.
  • Zbrati inovativne izkušnje in dobre prakse na področju aktivnega delovanja MSP v vlogi partnerjev gostiteljev.
  • Ustvari mrežo organizacij, ki sodelujejo v ukrepih spodbujanja mobilnosti na področju PIU, katerih namen je povečati delovanje MSP v vlogi partnerjev gostiteljev.

Produkt, namenjen prenosu 

Projekt bo v uporabo ponudil metode in menedžerski "know-how", ki jih je razvila Gospodarska zbornica Kantabrije, da bi spodbudila sodelovanje MSP v projektu LaborESO, ki so ga financirale kantabrijske oblasti (Urad za izobraževanje, kulturo in šport).

Ciljne skupine/Neposredni upravičenci 

  • Mala in srednje velika podjetja (MSP) iz vseh gospodarskih sektorjev, ki že delujejo ali bi lahko delovala v vlogi organizacij gostiteljic.
  • Organizacije pošiljateljice z omejenim dostopom/sredstvi, ki izvajajo projekte na področju PIU v Evropi.
  • Širša javnost.

Dodatne informacije so dostopne na portalu ADAM-Leonardo da Vinci Projects and Products Portal