Working on Enhancing Liaison and Cooperation in Mobility in Europe
Companies at the front

O nas

Prijaviteljica in koordinatorka projekta Welcome&co je Gospodarska zbornica Kantabrije (ŠP), glavna partnerja pa Združenje gospodarskih zbornic beneške regije s svojo izpostavo za evropske projekte in Univerza na Primorskem (SLO). Skupaj smo že sodelovali v evropskem programu Erasmus za mlade podjetnike.

Pridružena partnerja sta Cornwallski kolidž (VB) in Berlink ETN GmhH (NE). Seznanila nas bosta z izkušnjami na področju izobraževanja, podjetništva in sodelovanja z MSP v Veliki Britaniji oziroma Nemčiji.

Urad za izobraževanje, kulturo in šport Kantabrije , in njegov Centro Integrado nº1, bosta prispevala lokalni "know-how" in podporo na področju PIU.

 

Izberite mesto:

Ta interaktivni zemljevid združuje člane konzorcija. Prosimo, z miško se premaknite na eno od točk, da bi si ogledali podroben profil člana.

Chamber of Commerce of Cantabria

Santander (ES)

www.camaracantabria.com
+34 942318314
 Opis

Cornwall College

Cornwall (UK)

www.cornwall.ac.uk
+44 0845 22 32 567
 Opis

Berlin ETN GmbH

Berlin (DE)

www.berlink.eu
+49 30 97005692
 Opis

Eurosportello of Veneto

Venezia (IT)

www.eurosportelloveneto.it
+39 0410999411
 Opis

University of Primorska

Koper (SI)

www.upr.si
+386 5 611 75 00
 Opis

 

Gospodarska zbornica Kantabrije

Gospodarska zbornica Kantabrije je javno podjetje, katerega poslanstvo je zastopati in uveljavljati splošne interese gospodarstva, industrije in špedicije ter s tem spodbujati delovanje regionalnega gospodarstva Kantabrije.

V skladu z zakonom št. 3/1993, ki trenutno ureja delovanje gospodarskih zbornic, so gospodarske zbornice javna podjetja, pomembna za spodbujanje zunanje trgovine in usposabljanja. Zakon jim dovoljuje tudi delovanje na področju poklicnega usposabljanja.

V zakonu je predpisana tudi osnova za razvoj njihove upravljavske vloge, razdelitev administrativnih obveznosti in svetovanje vladi. Zakon 3/1993, sprejet 22. marca, je bil spremenjen s kraljevim odlokom-zakonom št. 13/2010, sprejetim 3. decembra, in sicer tako, da je odpravil obvezno članstvo v zbornici.

Delovanje Gospodarske zbornice Kantabrije je organizacijsko razdeljeno na naslednja področja: industrija, okolje in inovacije, zunanja trgovina, dokumentiranje in raziskave in usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo.

Zbornica deluje v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

 Zemljevid

 

Cornwallski kolidž

Cornwallski kolidž (Cornwall College) je eden največjih britanskih kolidžev na področju visokošolskega in vseživljenjskega izobraževanja. Na njem se izobražuje okoli 37.800 uporabnikov, za katere skrbi 2.000 zaposlenih, njegov letni promet pa presega 78 milijonov funtov. V njegovem okviru deluje več kampusov po vsem Cornwallu, vključno z dvema kolidžema, specializiranima za agrikulturo, in kolidžem, specializiranim za morsko biologijo.

Kolidž se je že pred mnogimi leti odločil, da bo ena od njegovih prioritet sodelovanje z gospodarstvom, čemur je prilagodil tudi svojo strukturo. Danes slovi kot vodilni kolidž na področju izobraževanja, prirejenega potrebam delodajalcev. Njegovo delovanje financira britanska vlada z namenom, da svetuje drugim kolidžem, kako naj postanejo učinkovitejši pri sodelovanju z gospodarstvom.

Cornwall College Business je enota Cornwallskega kolidža, ki ponuja roko delodajalcem, saj ponuja izobraževanje in usposabljanje podjetjem, ki delujejo na jugozahodu Anglije. Stalno sodeluje z od 4000 do 5000 podjetji iz celotne regije. Cornwallski kolidž je tudi vodilni ponudnik pripravništev, saj je doslej priskrbel pripravništvo že 1400 študentom.

Poleg tega je regionalna izpostava Podjetniške akademije Petra Jonesa, ki vzgaja talentirane mlade podjetnike in jih uči poslovnih veščin, potrebnih za ustanovitev lastnega podjetja.

Od leta 2004 izvaja program Spodbujamo cornwallski potencial, ki diplomantom poišče namestitve v podjetjih, v katerih izvajajo inovativne projekte, ki spodbujajo rast podjetja in razcvet gospodarstva v Cornwallu. V tem času je program povezal več kot 800 diplomantov z več kot 600 podjetji – večina diplomantov se je v podjetju sčasoma redno zaposlila. Cornwallski kolidž je lani začel izvajati program Diplomanti, ustanovite svoje podjetje, v okviru katerega je bilo ustanovljenih že 30 novih podjetij.

 Zemljevid

 

Berlink

Berlink je nemška posredniška organizacija z večletnimi izkušnjami na področju organiziranja strokovnih, študentskih in delovnih izmenjav v Berlinu.

Njeno poslanstvo je v skladu s splošnimi cilji programa Leonardo da Vinci: povečati privlačnost, kakovost in obseg mobilnosti in sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji.

Kot posredniška organizacija sodeluje z zainteresiranimi posamezniki iz vse Evrope in jim organizira prakso na različnih poklicnih področjih. Organizira tudi strokovne obiske, seminarje in družbeno-kulturne programe. Zainteresirani posamezniki lahko opravljajo strokovno pripravništvo v zasebnih podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah, šolah, visokih šolah in na univerzah. Berlink je v stalnih stikih s sodelujočimi posamezniki in z organizacijami gostiteljicami, da lahko spremlja posameznikov strokovni razvoj. Za ocenjevanje in priznavanje pridobljenih kompetenc uporablja smernice evropskega kreditnega sistema na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Berlink tesno sodeluje s številnimi lokalnimi podjetji in je aktivno vključen v projekte EU, katerih namen je predstaviti inovativne izkušnje in dobre prakse MSP, ki kot organizacije gostiteljice aktivno sodelujejo v projektih mobilnosti.

Berlink je vzpostavil trdno mrežo mednarodnih partnerjev in je vpet v proces izmenjave nadnacionalnih izkušenj, zaradi česar posamezniku lažje najde prakso, med katero bo slednji pridobil pomembne izkušnje za svoj strokovni razvoj. Pri tem uporablja inovativne metode in skupni pristop k načrtovanju in izvedbi uspešnega usposabljanja med samim delom, ki posameznika pripravi na delo v prihodnosti.

Berlin je v zadnjih letih postal eno najvznemirljivejših mest v Evropi in idealna destinacija za vse, ki iščejo kakovostno usposabljanje in življenjske izkušnje. Kot pomembno mesto na svetovnem zemljevidu kulture, politike, medijev in znanosti slovi po festivalih, raznoliki arhitekturi, nočnem življenju, sodobni umetnosti, odličnem javnem potniškem prometu in visoki kakovosti življenja.

BERLINK je član Evropske mreže za usposabljanje (ETN), v katero so vključena podjetja iz Italije (Riminija), Španije (Valencie), Bolgarije (Sofije) in Velike Britanije (Portsmoutha).

 Zemljevid

 

Združenje gospodarskih zbornic beneške regije

Združenje gospodarskih zbornic beneške regije je organ javne uprave, ki koordinira delo sedmih gospodarskih zbornic, in s tem pomemben akter pri izvajanju gospodarske politike v dobršnem delu Italije. Sestavljajo ga trije oddelki, ki zaposlujejo več kot šestdeset oseb tako v Benetkah kot Bruslju.

Njegova izpostava za evropske projekte (it. Eurosportello Veneto) skrbi za uspešno vodenje projektov EU. Eurosportello Veneto nudi informacije, storitve in podporo poslovni skupnosti – zlasti MSP v Benečiji (4.900.000 prebivalcev in 560.000 MSP) – da bi le-ta bolje delovala na enotnem evropskem trgu. Združenje gospodarskih zbornic beneške regije je vodilni partner v konzorciju »Friend Europe«, ki deluje v severovzhodni Italiji (Triveneto) in član Evropske podjetniške mreže, ki povezuje 280 partnerjev iz vse Evrope. Vsi partnerji so povezani med seboj in s sedežem v Bruslju, delovanje mreže pa financira Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo.

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Eurosportello Veneto
Via delle Industrie 19/D
I-30175 Venezia
T:+39 0410999411
F: +39 0410999401

E-mail: europa@eurosportelloveneto.it
Website: www.eurosportelloveneto.it

 Map

 

Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče
Center za sodelovanje z gospodarstvom

Poslanstvo Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS Koper je s celovito ponudbo podpornih storitev, na čelu z aktivnostmi prenosa in trženja tehnološkega znanja Univerze na Primorskem, ustvarjati povezave in učinkovito sinergijo za sodelovanje univerzitetnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih kapacitet z gospodarskimi subjekti, ki temelji na potrebah in povpraševanjih gospodarstva in se uresničuje v obliki skupnih aplikativnih raziskovalno-razvojnih projektov z uporabnimi rešitvami, prenosom tehnologij na podlagi povpraševanj podjetij ter skupaj proizvedenimi inovativnimi izdelki ali storitvami. Na ta način želi Center za sodelovanje z gospodarstvom prispevati svoj delež k večji konkurenčnosti in prepoznavnosti Univerze na Primorskem in Slovenije v evropskem prostoru.

Center je vključen v Evropsko podjetniško mrežo, ki jo je ustanovila Evropska komisija.

 Zemljevid